Fagworkshop

Fagworkshopene skal inspirere og utruste studenter til å bli frimodige kristne innenfor sitt fagområde ved å gi dem et miljø og kristne forbilder.

Å følge Jesus er ikke en aktivitet, men en identitet. Det er ikke noe du legger til side på studiestedet, jobben eller under familiemiddagen. Likevel synes mange kristne det er vanskelig å vite hvordan tro skal prege nettopp deres studie- og yrkesliv. Noen bremses av vanlige holdninger som: ”tro er en privatsak.” Andre tenker simpelthen ikke om yrkeslivet sitt som noe kristelig. Flere mangler også gode rollemodeller, som viser hvordan det kristne livet kan forenes med student- og yrkeslivet, særlig innenfor sin egen fagretning.

Fagworkshopene er en arena for å imøtekomme disse erfaringene. Ved å samle kristne studenter og yrkesaktive ønsker vi å utruste og inspirere hverandre til å leve som disipler i studie- og yrkesliv, innenfor vår fagdisiplin. Dette kan se ulikt ut fra person til person, yrke til yrke, så det vektlegges fokus på levd liv og ulike erfaringer knyttet til dette. Når vi ser yrkeslivet som et Gudskall, når studenter får kristne forbilder fra sin fagretning og når vi kommer sammen for å søke Gud i arbeidslivet, da kan spennende ting skje. 

Fagworkshopene vil bestå av to bolker på lørdagen og en times gruppemedvandring på søndagen. 

Finansverden

Relevante yrkesgrupper: Økonomi, finans med flere

Forskning

Relevante yrkesgrupper: Doktorgradsstipendiater, post.dok., forskere med flere

Gründer og Entreprenørskap

Relevante yrkesgrupper: Gründere, ledere for Social businesses med flere

Helsevesenet

Relevante yrkesgrupper: Leger, tannleger, psykologer, fysioterapauter, ernæring med flere

IT og data

Relevante yrkesgrupper: Data Ingeniører, IT konsulenter, programvareutviklere, og andre fagarbeidere innen IT og Data.

Ingeniør

Relevante yrkesgrupper: Ingeniører innen Maskin, Marin, Kjemi, Biologi, Energi og miljø, Materialteknologi, samt resten av ingeniørfagene.

Juss og politi

Relevante yrkesgrupper: Jurister og politifolk

Kreativ og Media

Relevante yrkesgrupper: Dans, teater, kunst, musikk, design, film, foto, journalister med flere!

Ledelse

Relevante yrkesgrupper: Lederposisjon, daglig leder, prosjektledelse, endringsledelse, avedlingsleder, og andre typer ledere.

Naturforvalter

Relevante yrkesgrupper: Fiskehelse, husdyr, landbruk, veterinær med flere

Pastoral

Relevante yrkesgrupper: Teologi, diakoni, kristendom, Bibelfag, apologetikk, praktisk teologi og ledelse med flere

Pedagogikk

Relevante yrkesgrupper: Grunnskolelærer, lektor, førskolelærer, logoped, med flere.

På byggeplassen

Relevante yrkesgrupper: Byggingeniør, arkitekt, tømrere, betongfag, vvs, elektro, og andre fagfelt som befinner seg på en byggeplass.

Samfunn

Relevante yrkesgrupper: Statsvitenskap, etc.

Sosialarbeid

Relevante yrkesgrupper: Vernepleie, sosionom, helsefagarbeidere med flere

Sykepleie

Relevante yrkesgrupper: Sykepleiere og andre omsorgsyker

Hjelp! Hva skal jeg gjøre med livet mitt?

For deg som føler at du ikke helt vet hva du vil. Kanskje går du på et tilfeldig årsstudium, eller vurderer du å bytte studie? Kanskje ser du ikke for deg et spesifikt yrke, men vil finne ut av det. Denne fagworkshopen er for deg!